Bibliometria i więcej kilka uwag nie na temat

Abstract

Praca podsumowuje 25 lat doświadczeń zdobytych podczas tworzenia i używania usług internetowych na Politechnice Wrocławskiej oraz aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i rozwoju ston WWW Instytutu, Wydziału, a wreszcie Katedry. Autor stara się sformułować niezbyt precyzyjne wnioski dotyczące ekspozycji metadanych w prezentacji publikacji naukowych na stronach WWW uczelni wyższej. The work sums up 25 years of experience gained during the development and use of Internet services at the Wrocław University of Science and Technology, and active participation in the creation and development of the Web site of the Institute, the Faculty, and finally Departament. The author attempts to formulate not very precise conclusions regarding exposure metadata in the presentation of scientific publications on the web university.

Publication
Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXIII = The computer-aided scientific research XXIII
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż., adiunkt

Ja tu tylko sprzątam…