Emisja akustyczna w badaniach zapoczątkowania zniszczenia kompozytów epoksydowych z tkaninami węglowymi w trakcie zginania

Publication
Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : IX Konferencja Naukowo-Techniczna
Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt