Ocena trwałości zmęczeniowej próbek ze stali 10HA w losowym jednoosiowym stanie naprężenia

Publication
XV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTiS
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus