Właściwości dynamiczne kości długich badania, modele, identyfikacja

Type
Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt