Identyfikacja układów mechanicznych w dziedzinie nieliniowych i zdegenerowanych modeli dynamicznych

Type
Publication
Oficyna Wydaw. PWroc.
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus