Computational algorithm for input-signal optimization in distributed- parameter systems identification

Publication
International Journal of Systems Science
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż., adiunkt

Ja tu tylko sprzątam…