Model ewolucji defektów w kompozytach wzmocnionych włóknami

Publication
Materiały polimerowe: praca zbiorowa
Dorota Aniszewska
Dorota Aniszewska
dr inż. adiunkt