Badanie modelu MES łopatki płodowej

Publication
Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN ‘2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych
Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt