Ocena metodą elementów skończonych płodowego mostka

Publication
Komputerowe wspomaganie badań naukowych XV
Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt