Wpływ orientacji skafoldu kostnego na procesy adaptacyjnej przebudowy tkanki kostnej

Publication
Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IV sympozjum