Równania konstytutywne materiału z przemianą martenzytyczną typu atermicznego

Publication
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Mechanika