Kumulacja energii w procesie atermicznej przemiany martenzytycznej indukowanej odkształceniem cyklicznym

Publication
VIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania