Kumulacja energii w ośrodku sprężysto-plastycznym w cyklicznym płaskim stanie naprężenia

Publication
Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania