Modelowanie wzmocnienia metali przy deformacji cyklicznej z uwzględnieniem przemiany fazowej

Publication
I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007