Przykłady realizowanych badań

 • Analiza wytrzymałościowa materiałów w ujęciu prędkości odkształcenia,
 • Analiza wytrzymałościowa, zmęczeniowa, obciążona dynamicznie,
 • Badanie zjawisk szybkozmiennych w zakresie prędkości 0 - 20 km/s,
 • Analiza energochłonności materiałów w tym kompozytowych na osnowie metalicznej i polimerowej wzmocnionych włóknem ciągłym jak i cząstkami,
 • Analiza energochłonności materiałów warstwowych,
 • Analiza energochłonności materiałów ceramicznych,
 • Optymalizacja numeryczna w zakresie sprężystym i plastycznym/lepko plastycznym,
 • Analiza numeryczna materiałów nieliniowo sprężystych i sypkich,
 • Eksperymentalna analiza modalna,
 • Analiza modalna w ujęciu numerycznym,
 • Identyfikacja mechaniki zderzeń,
 • Analiza udarności w ujęciu urazowości człowieka,
 • Wpływ energochłonności zjawisk szybkozmiennych w ujęciu człowiek-maszyna,
 • Emisja akustyczna i jej zastosowanie w pomiarach,
 • Metody homogenizacji w modelowaniu materiałów.

Przykładowe symulacje numeryczne:

Przykładowe badania balistyczne: