Model ciała kompozytu magnetoreologicznego w warunkach obciążenia cyklicznego

Publikacja
Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, [Bydgoszcz-Pieczyska, 27-30 kwietnia 2004].