Energia histerezy w kompozycie magnetoreologicznym

Publikacja
Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, [Bydgoszcz-Pieczyska, 23-26 maja 2006].