Miara tłumienia w kompozycie magnetoreologicznym

Publikacja
Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 30 maja-2 czerwca 2007
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr