Badanie kompozytów aluminiowych zbrojonych włóknami węglowymi

Rodzaj