Analiza zmian struktury i gęstości kości gąbczastej w nasadzie bliższej kości udowej zmienionej zwyrodnieniowo

Publikacja
Aktualne Problemy Biomechaniki