Dobór szerokości wiązki przy wytwarzaniu zbiorników metodą nawijania.Cz. 2,Znaczenie przekroju poprzecznego wiązki nawijanego wzmocnienia włóknistego w aspekcie technologiczności i wytrzymałości kompozytowych rur i zbiorników ciśnieniowych

Publikacja
Materiały Kompozytowe
Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt