Research on ballistic resistance of DCPD laminate under pistol ammunition fire

Publikacja
Engineering Mechanics 2018 : 24th international conference : extended abstracts, May 14-17, 2018, Svratka, Czech Republic
Dariusz Pyka
Dariusz Pyka
dr inż., adiunkt, Kierownik zespołu
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr