Analysis of ballistic resistance of composites based on EN AC-44200 aluminum alloy reinforced with Al2O3 particles

Publikacja
Composite Structures
Dariusz Pyka
Dariusz Pyka
dr inż., adiunkt, Kierownik zespołu
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr