Analysis of ballistic resistance of composites with EN AW-7075 matrix reinforced with Al2O3 particles

Publikacja
Archives of Foundry Engineering
Dariusz Pyka
Dariusz Pyka
dr inż., adiunkt, Kierownik zespołu
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr