Analiza numeryczna stabilności zespolenia złamania kłykcia kości piszczelowej

Publikacja
Inżynier i Fizyk Medyczny