Case study of accelerated wear of brake discs made of grey cast iron characterized by increased thermal stability

Publikacja
Combustion Engines
Dariusz Pyka
Dariusz Pyka
dr inż., adiunkt, Kierownik zespołu