Experimental and numerical study on failure mechanisms of the 7.62x25 mm FMJ projectile and hyperelastic target material during ballistic impact

Publikacja
Continuum Mechanics and Thermodynamics
Dariusz Pyka
Dariusz Pyka
dr inż., adiunkt, Kierownik zespołu
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr