Comparison of failure criteria in non-Newtonian shear-thickening fluid in multi-layer ballistic composites – ballistic studies and numerical analysis

Dariusz Pyka
Dariusz Pyka
dr inż., adiunkt, Kierownik zespołu
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr