Analysis of implant-bone junction fracture induced by force impulse in traffic collision

Publikacja
Acta of Bioengineering and Biomechanics
Dariusz Pyka
Dariusz Pyka
dr inż., adiunkt, Kierownik zespołu
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr