Multiplikatywna dynamika wzrostu fraktalnych defektów materiałów

Dorota Aniszewska
Dorota Aniszewska
dr inż., adiunkt