Dynamika wzrostu fraktalnych defektów w materiale

Publikacja
I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007
Dorota Aniszewska
Dorota Aniszewska
dr inż., adiunkt