Badanie kumulacji uszkodzeń w wysokociśnieniowym zbiorniku kompozytowym z użyciem emisji akustycznej

Publikacja
Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.
Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt