Metoda homogenizacji w modelowaniu materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknem ciągłym ułożonym według wzorów mozaikowych

Publikacja
Przetwórstwo Tworzyw = Polymer Processing