Analiza oddziaływań sprężysto-tłumiących w procesach przebijania materiałów z dużymi prędkościami

Streszczenie

W zagadnieniach balistycznego przebijania lekkich materiałów kompozytowych na przykład osłon kuloodpornych istotną rolę dogrywa zmiana prędkości deformacji od momentu uderzenia do zniszczenia (przebicia osłony). Prędkości te zmieniają się na ogół od prędkości bardzo dużych do małych łub równych zeru w przypadku zatrzymania pocisku w osłonie. Stąd fundamentalnym problemem staje się odpowiednie modelowanie związków konstytutywnych materiałów przy dużych prędkościach deformacji. Dotychczasowe badania w zakresie wpływu prędkości nie są wystarczające do celów zastosowania ich w identyfikacji i modelowaniu procesów przebijania. W niniejszej pracy autorzy analizują teoretycznie i drogą symulacji komputerowej kilka wybranych modeli oddziaływań sprężysto-tłumiących, w których wpływ prędkości deformacji jest wyraźny. Wyniki przedstawionej analizy umożliwiają przeprowadzenie procedur identyfikacji różnorakich materiałów konstrukcyjnych a zwłaszcza materiałów lekkich wielowarstwowych.

Publikacja
Górnictwo Odkrywkowe
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr