Badanie tłumienia w materiale o gigantycznej magnetostrykcji

Publikacja
Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania