Stress distribution analyzis of cervical spine stabilizer

Publikacja
23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics
Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt