Metoda tworzenia modelu MES czaszki płodu

Publikacja
Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN ‘2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych
Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt