Badanie i modelowanie izotropowych elastomerów magnetoreologicznych

Publikacja
Badania eksperymentalne w mechanice ciała stałego