Strukturalne aspekty uderzenia balistycznego na przykładzie pocisku z rdzeniem stalowym i jednorodnej płyty pancernej

Publikacja
Naukowe aspekty techniki uzbrojenia. VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa. Materiały konferencyjne
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr