Opis własności cyklicznych stali austenitycznych z przemianą martenzytyczną indukowaną odkształceniem plastycznym

Publikacja
XVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTS