Model cyklicznego umocnienia i osłabienia materiału

Publikacja
Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVI sympozjum nt. Zmęczenie i mechanika pękania materiałów