Systemy obsługi eksperymentu. Podsystem oprogramowania specjalistycznego 3.2. Trwałość zmęczeniowa Cz. 3. BIMO. Opis zastosowania

Rodzaj
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż., adiunkt

Ja tu tylko sprzątam…

Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Emerytowany profesor