Utrata stabilności złamania trzonu kości udowej po zaopatrzeniu płytą LCP analiza przypadku klinicznego

Publikacja
Inżynier i Fizyk Medyczny