Wybrane procedury postępowania przy empirycznej identyfikacji nieliniowych układów dynamicznych

Publikacja
XIII Międzynarodowa Konferencja Dynamiki Maszyn. Interdynamics 81
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Emerytowany profesor