Metody identyfikacji własności dynamicznych układów mechanicznych dla modelu nieliniowego i o nierównoleglej konfiguracji

Publikacja
Modelowanie w mechanice. XXIV Sympozjon. Zbiór referatów
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Emerytowany profesor