Wyznaczenie modelu tłumienia drgań belek stalowych i mosiężnych pewną metodą identyfikacji

Publikacja
"Sympozjon ""Modelowanie w mechanice""
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Emerytowany profesor