Procedura określania charakterystyk dyssypatywno-sprężystych silnie nieliniowych układów w arbitralnych warunkach wymuszeń dynamicznych

Publikacja
Układy dynamiczne w aspekcie teorii i zastosowań. III Ogólnopolska konferencja. Materiały konferencyjne
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Emerytowany profesor