Koncepcje identyfikacji charakterystyk elementów sprężysto-tłumiących układów wielomasowych przy arbitralnych wymuszeniach dynamicznych

Publikacja
Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn. II Konferencja naukowa
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Emerytowany profesor