Identyfikacja własności dynamicznych elementów sprężysto-tłumiących układów mechanicznych przy wymuszeniach losowych

Publikacja
Problemy rozwoju maszyn roboczych. X Konferencja naukowa
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Emerytowany profesor