Identyfikacja nieliniowych układów dynamicznych przy losowych wymuszeniach impulsowych

Publikacja
Układy dynamiczne – teoria i zastosowania. V Konferencja. Referaty
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Emerytowany profesor